Tiêu đề Thông báo về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV nhà sách và thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông để thực hiện mở rộng đường Phạm Văn Đồng, huyện Cư Jút
Nội dung

Ngày 03/10/2017, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 117/TB-UBND với một số nội dung như sau:

1. Thu hồi đất của Công ty TNHH MTV sách và Thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông.

- Địa chỉ của Công ty: Tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

- Diện tích đất dự kiến thu hồi: 75,2 m2 đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

- Thửa đất số 71, tờ bản đồ số 18 thuộc địa giới hành chính thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện mở rộng đường Phạm Văn Đồng.

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm:

Trong thời gian bắt đầu từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 11 năm 2017.

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển:

Dự kiến trước tháng 11 năm 2017, Công ty TNHH MTV sách và Thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông phải di chuyển các tài sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng.

Công ty TNHH MTV sách và Thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cư Jút, UBND thị trấn Ea T’ling thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và quy hoạch vị trí mới cho Công ty theo quy định. Trường hợp đơn vị không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật./.

Ngày bắt đầu 04/10/2017
Ngày kết thúc 04/12/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác