Tiêu đề Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng tại cuộc họp ngày 14/09/2017 (kỳ họp thứ 5)
Nội dung

Ngày 14/09/2017, Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng tổ chức cuộc họp thứ 5 để xem xét, xử lý các nội dung sau: Các đơn vị báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ 4 (Thông báo số 73-TB/BCĐ ngày 15/6/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo 336); việc điều tra xử lý các vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép; việc kiểm điểm, xử lý các cán bộ, công chức các cấp và các đơn vị chủ rừng liên quan đến các vụ vi phạm phá rừng; dự thảo Chỉ thị chuyên đề về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng rừng và quản lý, sử dụng đất đai; thanh tra công tác giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đắk Glong và một số nội dung khác có liên quan.

Xem kết luận về cuôc họp của đồng chí Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 336 tại Thông báo đính kèm.

Ngày bắt đầu 04/10/2017
Ngày kết thúc 04/12/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác