Tiêu đề Thông báo về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 09 tháng đầu năm 2017
Nội dung

UBND tỉnh thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 09 tháng đầu năm 2017. Chi tiết xem tại văn bản đính kèm.

Ngày bắt đầu 07/11/2017
Ngày kết thúc 07/01/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác