Tiêu đề Kết luận của đồng chí Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh tại cuộc họp đánh giá công tác Cải cách hành chính tỉnh 9 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới
Nội dung

Ngày 02/11/2017, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh tổ chức họp đánh giá công tác Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh 9 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới; Tham dự cuộc họp có các đồng chí là: Thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Đại diện các cơ quan Báo, đài địa phương.

Tại cuộc họp đã nghe báo cáo tình hình thực hiện CCHC 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; dự thảo Kế hoạch CCHC năm 2018 của tỉnh; trao đổi thảo luận lấy ý điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh và việc thành lập Tổ tư vấn thay cho Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh. Sau khi nghe và tiếp thu ý kiến góp ý, thảo luận của các đại biểu dự cuộc họp, đồng chí Cao Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh chủ trì cuộc họp đã kết luận về cuộc họp. Xem tại Văn bản đính kèm.

Ngày bắt đầu 16/11/2017
Ngày kết thúc 31/12/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác