Tiêu đề Thông báo về việc hỗ trợ cuộc đua xe đạp truyền thống Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần thứ 20 năm 2017 - Tranh Cúp Phát thanh VOH (các chặng đua 2 và 3 diễn ra trên địa bàn tỉnh)
Nội dung

Theo đề nghị của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 658/ĐTNND-TTQC-DVPT ngày 19/10/2017; Nhằm hỗ trợ cuộc đua xe đạp truyền thống Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần thứ 20 năm 2017 - Tranh Cúp Phát thanh VOH khi diễn ra trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo về thời gian, địa điểm và triển khai một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

 I . VỀ CHẶNG ĐUA, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Chặng 2 (cự ly 117km): Ngày 18/11/2017, đua từ thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) đến thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông), cụ thể:

- Thời gian, địa điểm xuất phát: 07h00’ tại thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước).

- Thời gian (dự kiến), địa điểm về đích: 10h30’ trước Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông.

2. Chặng 3 (cự ly 124km): Ngày 19/11/2017, đua từ thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) đến thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), cụ thể:

- Thời gian, địa điểm:

+ 06h00’ tại khuôn viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông: tập trung điểm danh và làm Lễ trao thưởng chặng 2.

+ 07h00’ trước cổng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: xuất phát chặng 3.

Về việc tổ chức thực hiện, xem chi tiết tại Thông báo đính kèm.

Ngày bắt đầu 16/11/2017
Ngày kết thúc 22/01/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác