Tiêu đề Danh sách thành viên Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung

Ngày 20/3/2017, Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành Thông báo về Danh sách thành viên Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Cụ thể, căn cứ Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 27/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (viết tắt là Hội đồng tư vấn), Hội đồng tư vấn thông báo danh sách thành viên như sau: 

01. Chủ tịch Hội đồng tư vấn: Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

02. Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn:      

- Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Ông Đinh Trọng Nhương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

03. Các thành viên Hội đồng tư vấn:

- Ông Trần Ngọc Lâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

- Ông Nguyễn Nhân Bản, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải;

- Ông Nguyễn Tiến Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương;

- Ông Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh;

- Ông Phan Quốc Ly, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Ông Đặng Văn Dung, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh;

- Ông Vũ Văn Hà, Phó Tổng Biên tập Báo Đắk Nông;

- Ông Lê Văn Hùng, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh.

- Mời Lãnh đạo Ủy ban nhân các huyện, thị xã (khi địa phương có Đề án đề nghị đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công c​ộng tại địa phương).

Ngày bắt đầu 04/04/2017
Ngày kết thúc 21/06/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác