Tiêu đề Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy tại buổi làm việc với tập thể Văn phòng UBND tỉnh (ngày 01/3/2017)
Nội dung

Ngày 08/3/2017, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Thông báo số 142/TB-VPUBND về kết luận của đồng chí Cao Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với tập thể Văn phòng UBND tỉnh để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tham mưu, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Xem Thông báo tại File đính kèm (bên dưới).

Ngày bắt đầu 04/04/2017
Ngày kết thúc 10/06/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác