Tiêu đề Thông báo nội dung trả lời của các Bộ, ngành Trung ương đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông
Nội dung

Để thông báo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông tổng hợp nội dung trả lời của các bộ, ngành Trung ương. Xem chi tiết tại Thông báo đính kèm 

Ngày bắt đầu 14/12/2017
Ngày kết thúc 28/02/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác