Tiêu đề Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quan sự cấp xã năm 2018
Nội dung

UBND huyện Cư Jut  Tuyển dung công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quan sự cấp xã năm 2018

1. Điệu kiện

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên

- Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phổ thông

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trở lên

- Trình độ tin học: có chính chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng

- có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển (do phòng Nội vụ phát hành) gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã

- Bản khai sơ yếu lý lịch có xá nhận cơ quan có thẩm quyền trong thợi hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển

- Bản sao giấy khai sinh

- Bản sao có chứng thực Băng tốt nghiệp trung học phổ thông (Bằng cấp III)

- Bản sao có chứng thực các văn băng, chứng chỉ và bảng điểm kết quả học tập phù hợp với  yêu cầu ngạch công chức cần tuyển dụng. Khi trúng tuyển cần xuất trình bàn chính để kiểm tra

- Quyế định phân công công tác, hợp đồng làm việc, bản nhận xét đánh gia, hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan cũ (nếu có)

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên (có giá trị trong thời hanh 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển)

- 02 ảnh(3x4) và 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ của người dự tuyển

- Giấy chứng nhận bàn thân và gia đình được hưởng chế độ chính sách do cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu có)

- Người tuyển dụng phải trực tiếp nộp hồ sơ (gồm 2 bộ), lệ phí dự tuyển, cơ quan tuyển dụng không nhận hồ sơ dự tuyển qua đường bưu điện hoặc người khác nộp thay

- Hồ sơ dự tuyển không trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không dụng để thi tuyển, xét tuyển chông chức cấp xã lần sau:

-Toàn bộ hồ sơ đựng trong túi hồ sơ do phòng nội vụ huyện phát hành

3. Phương thức tuyển dụng: Tuyển dụng thông qua xét tuyển và bổ nhiệm theo Quy định của Luật Dân quân tự vệ 2009

Ngày bắt đầu 06/03/2018
Ngày kết thúc 06/04/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND huyện Cư Jút
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác