Tiêu đề Thông báo Kết luận của đồng chí Cao Huy - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Krông Nô.
Nội dung Kết luận của đồng chí Cao Huy - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Krông Nô.
Ngày bắt đầu 04/04/2018
Ngày kết thúc 04/04/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác