Tiêu đề Thông báo Kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T
Nội dung

Thống nhất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T tiến hành khảo sát thực địa tại huyện Đắk Mil, huyện Cư Jút và các địa phương khác trên địa bàn tỉnh để nghiên cứu, định hướng đầu tư. Trong thời gian nhà đầu tư làm việc tại tỉnh Đắk Nông, yêu cầu lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan tạo điều kiện hỗ trợ tối đa để nhà đầu tư khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư, trên tinh thần nhanh nhất, thuận lợi nhất; đầu mối hướng dẫn là Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh).

Ngày bắt đầu 12/04/2018
Ngày kết thúc 12/04/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác