Tiêu đề Thông báo Kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Đắk Nông
Nội dung Kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Đắk Nông
Ngày bắt đầu 18/04/2018
Ngày kết thúc 19/04/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác