Tiêu đề Thông báo Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với Ban Quản lý Công viên địa chất núi lửa Krông Nô - Đắk Nông
Nội dung Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với Ban Quản lý Công viên địa chất núi lửa Krông Nô - Đắk Nông
Ngày bắt đầu 11/06/2018
Ngày kết thúc 11/06/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác