Tiêu đề Thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo TTATGT Quý I năm 2018, phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2018
Nội dung Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo TTATGT Quý I năm 2018, phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2018
Ngày bắt đầu 12/06/2018
Ngày kết thúc 12/08/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác