Tiêu đề Thông báo tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đăk Nông năm 2018
Nội dung

1. Số lượng và vị trí cần tuyển: 01 biên chế
Tuyển dụng 01 biên chế viên chức ở vị trí quản trị vận hành hạ tầng hệ thống thông tin Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, làm việc tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đăk Nông.
2.Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký và đối tượng dự tuyển:
Người đăng ký dự tuyển là công dân Việt Nam, đang cư trú tại Việt Nam và thoả mãn các điều kiện sau:
- Đủ 18 tuổi trở lên (tính đến ngày đăng ký dự tuyển);
- Có đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định);
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
- Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí xét tuyển theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Những người sau đây không được đăng ký tham dự xét tuyển viên chức:
+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
3.Yêu cầu về trình độ đào tạo chuyên môn:
Yêu cầu về trình độ đào tạo chuyên môn xét tại bảng Tổng hợp nhu cầu và mô tả vị trí tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đăk Nông – Phụ lục đính kèm theo Kế hoạch số 41/KH-STTTT ngày 03/10/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2018;
4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:
- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
- Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22 x 32cm, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, email liên hệ.
5. Lệ phí dự tuyển: 300.000đ/thí sinh/lần (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng, công chức, viên chức.
6. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
7. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:  
- Thời gian: Từ ngày 16/10/2018 đến hết ngày 06/11/2018.
- Địa điểm: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đăk Nông.
- Địa chỉ: Lầu 3, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đăk Nông. Đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Điện thoại: 0261.354.9292.

 

Ngày bắt đầu 16/10/2018
Ngày kết thúc 06/11/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Thông tin & Truyền thông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác