Tiêu đề Công bố thông tin bán cổ phần (thoái vốn nhà nước) tại Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Đăk Nông
Nội dung
 1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá:

Công  ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Đắk Nông

 1. Địa chỉ:

Tổ 4, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông.

 1. Điện thoại:

0261 3543984                     Fax: 0261 3548055

 1. Ngành nghề kinh doanh chính:

Hoạt động đăng kiểm xe cơ giới

 1. Vốn điều lệ thực góp:

7.203.400.000 đồng

 1. Số lượng cổ phần bán đấu giá:

302.140 cổ phần

 1. Số lô cổ phần bán đấu giá

01 lô, trong đó số lượng cổ phần của 1 lô: 302.140 cổ phần

 1. Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)

 1. Loại cổ phần:

Cổ phần phổ thông

 1. Giá khởi điểm một cổ phần:

17.000 đồng/cổ phần (Mười bảy nghìn đồng/cổ phần)

 1. Giá khởi điểm lô một lô cổ phần:

5.136.380.000 đồng/ lô cổ phần

 1. Tổ chức tư vấn:

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)

 1. Điều kiện tham dự đấu giá:

Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô do Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

 1. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đâu tư:

Thời gian: 08h30 đến 17h00 các ngày làm việc từ ngày 18/03/2019 đến 22/03/2019

Địa điểm: Sở Tài chính Tỉnh Đắk Nông - Đường Đăm Bri, phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

 1. Thời gian công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện

Ngày 29/03/2019

 1. Địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Từ 29/03/2019 đến hết 16h00 ngày 02/04/2019 (Sáng: 8h00 - 12h00; chiều:13h00 – 17h00 các ngày làm việc)

 1. Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá:

Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu chậm nhất 09h00 ngày 08 tháng 04 năm 2019 tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá:

- Địa điểm: Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh     

                  16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Thành phố HCM

- Thời gian: 9h30 ngày 08 tháng 04 năm 2019

 1. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần:

Từ ngày 09/04/2019 đến ngày 15/04/2019

 1. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc mua cổ phần:

Từ ngày 09/04/2019 đến ngày 11/04/2019

Tài liệu chi tiết đính kèm

Ngày bắt đầu 18/03/2019
Ngày kết thúc 22/03/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Tài chính
Thông báo khác