Tiêu đề Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Nội dung Căn cứ chức năng nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lý của từng ngành, cơ quan, đơn vị. Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo, được giao nhiệm vụ cụ thể.
Ngày bắt đầu 11/04/2019
Ngày kết thúc 11/05/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác