Tiêu đề Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Đắk Nông
Nội dung UBND tỉnh thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Đắk Nông
Ngày bắt đầu 22/04/2019
Ngày kết thúc 23/05/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác