Tiêu đề Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp ngành y tế năm 2019
Nội dung

Thực hiện Kế hoạch  số 87/KH-SYT ngày 02/5/2019 của Sở Y tế về tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành Y tế năm 2019. Nhằm bổ sung đội ngũ viên chức đáp ứng nhu cầu làm việc hiện nay cho các đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành y tế. Sở y tế thông báo xét tuyển viên chức ngành y tế năm 2019 theo phương thức cạnh  tranh cụ thể:

1. Số lượng, vị trí xét tuyển: Tổng chỉ tiêu xét tuyển: 410 chỉ tiêu. (có phụ lục kèm theo)

2. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. Hồ sơ được phát hành và tiếp nhận trực tiếp tại Sở Y tế tỉnh Đắk Nông hoặc tại các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.

 

Ngày bắt đầu 02/05/2019
Ngày kết thúc 02/06/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Y tế
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác