Tiêu đề Thông báo Dự án đầu tư Bệnh viện đa khoa Thiện Tâm của Công ty Cổ phần Thiện Tâm Đắk Nông đã được UBND tỉnh Đắk Nông thu hồi đất tại Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 30/5/2019
Nội dung Dự án đầu tư Bệnh viện đa khoa Thiện Tâm của Công ty Cổ phần Thiện Tâm Đắk Nông đã được UBND tỉnh Đắk Nông thu hồi đất tại Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 30/5/2019
Ngày bắt đầu 20/06/2019
Ngày kết thúc 30/06/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác