Tiêu đề Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nội vụ
Nội dung

Thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nội vụ

Địa điểm (cũ): Phòng họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh.

Địa điểm (mới): Phòng họp trực tuyến VNPT Đắk Nông (đường 23 tháng 3 thị xã Gia Nghĩa).

Ngày bắt đầu 15/07/2019
Ngày kết thúc 15/07/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác