Tiêu đề Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Nội vụ để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, quý I năm 2017
Nội dung

Ngày 05/04/2017, đồng chí Nguyễn Bốn-Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Sở Nội vụ để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, quý I năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Tham dự buổi làm việc gồm có Lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; tập thể Lãnh đạo Sở Nội vụ; Trưởng, Phó và tương đương các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Nội vụ.

Xem ý kiến, kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh sau khi nghe Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo kết quả công tác năm 2016, quý I năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trong thời gian tới và các ý kiến của các đồng chí tham dự cuộc họp tại File đính kèm (bên dưới).

Ngày bắt đầu 14/04/2017
Ngày kết thúc 14/06/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác