Tiêu đề Thông báo công khai kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”
Nội dung

 Thông báo công khai kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trên cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông để lấy ý kiến nhân dân.

Mọi ý kiến góp ý gửi về Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch trước ngày 06/11/2020 để Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch tổng hợp tham mưu thực hiện.

Ngày bắt đầu 23/10/2020
Ngày kết thúc 06/11/2020
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Văn hóa TT & DL
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác