Tiêu đề Thông báo nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức Kỳ họp Chuyên đề HĐND tỉnh
Nội dung

Thông báo nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức Kỳ họp Chuyên đề HĐND tỉnh.

Thời gian: vào lúc 8h00, ngày 12/11/2010

Địa điểm: Tại hội trường 200 chỗ, Trung tâm hội nghị tỉnh Đắk Nông

Ngày bắt đầu 10/11/2020
Ngày kết thúc 13/11/2020
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Đơn vị khác
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác