Tiêu đề Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1), kế hoạch phỏng vấn (vòng 2)kỳ xét tuyển vào vị trí việc làm đối với sinh viên cử tuyển tỉnh Đắk Nông
Nội dung Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1), kế hoạch phỏng vấn (vòng 2)kỳ xét tuyển vào vị trí việc làm đối với sinh viên cử tuyển tỉnh Đắk Nông
Ngày bắt đầu 10/11/2020
Ngày kết thúc 17/11/2020
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác