Tiêu đề Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 đối với đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Hương (Nâm N'Jang - Đắk Song
Nội dung

UBND tỉnh Đắk Nông nhận được đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Hương, địa chỉ: thôn Boong Ring, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Nội dung đơn: Khiếu nại (lần hai) đối với việc UBND huyện Đăk Song giải phóng mặt bằng thi công Công trình Đường dây 500KV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông đoạn qua địa bàn huyện Đăk Song đi qua đất của hộ ông Phạm Văn Hương nhưng không bồi thường về đất, nhà, vật kiến trúc, cây cối hoa màu trên đất; kiến nghị xem xét giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Hương.

Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại, căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, đơn khiếu nại đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền giải quyết lần hai của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đơn khiếu nại đã được thụ lý giải quyết và UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh xác minh, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết theo Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 17/4/2017.

Ngày bắt đầu 18/04/2017
Ngày kết thúc 18/06/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác