Tiêu đề Thông báo Đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2021
Nội dung

Thông báo Đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2021

Hồ sơ đăng ký gửi về Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: đường Lê Duẩn, Phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông trước ngày 31/01/2021 để thực hiện các bước tiếp theo của quy trình mua sắm tập trung, đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ email: muasamtaisandaknong@gmail.com

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị phản ánh kịp thời về Trung tâm qua số điện thoại: 0261.223.6979 hoặc số 0905.199.951 (gặp đồng chí Vinh)

Ngày bắt đầu 06/01/2021
Ngày kết thúc 31/01/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Tư pháp
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác