Tiêu đề Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Huyện ủy, UBND huyện Đắk Glong
Nội dung Kết luận của đồng chí Lê Trọng Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Huyện ủy, UBND huyện Đắk Glong
Ngày bắt đầu 09/06/2021
Ngày kết thúc 17/06/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác