Tiêu đề Kết luận của đồng chí Trần Xuân Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thi công xây dựng dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào khu công nghiệp Nhân Cơ
Nội dung

Ngày 13/4/2017, UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công xây dựng dự án Khu công nghiệp Nhân Cơ. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,  Chủ tịch UBND huyện Đắk R’lấp; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Lãnh đạo Công ty TNHH luyện kim Trần Hồng Quân. Dưới đây là  ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Xuân Hải, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu.

Ngày bắt đầu 21/04/2017
Ngày kết thúc 21/06/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác