Tiêu đề Kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết dự án tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông (dự án 3EM)
Nội dung Ngày 18/4/2017, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị tổng kết dự án tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông (dự án 3EM). Tham dự Hội nghị có đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng IFAD Hà Nội; lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, địa phương có liên quan, Ban Quản lý dự án 3EM tỉnh, các thành viên Ban tư vấn dự án các huyện và một số cá nhân hưởng lợi trực tiếp từ dự án. Sau khi nghe Ban Quản lý dự án 3EM tỉnh báo cáo kết quả thực hiện dự án và các ý kiến tham luận tại Hội nghị, đồng chí Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo dự án 3EM tỉnh Đắk Nông kết luận như sau (xem file đính kèm)
Ngày bắt đầu 21/04/2017
Ngày kết thúc 21/06/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác