Tiêu đề Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng Quý I và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 4 và quý II năm 2017
Nội dung

Ngày 04/4/2017, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng Quý I và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 4 và quý II năm 2017. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Bốn Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự Hội nghị có Thường trực Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo UBMTQ tỉnh, lãnh đạo các Ban Đảng của tỉnh, lãnh đạo các Tổ chức chính trị xã hội và lãnh đạo các hội đặc thù; các đồng chí thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã. Xem Kết luận của Chủ tịch UBND tại file đính kèm (bên dưới).

Ngày bắt đầu 24/04/2017
Ngày kết thúc 24/06/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác