THÔNG BÁO

Tiêu đề Kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp về việc DNTN Thanh Mai đề nghị đầu tư dự án sản xuất nông, lâm nghiệp của trên địa bàn huyện Krông Nô
Nội dung

Ngày 23 /5/2017, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức cuộc họp xem xét việc Doanh nghiệp tư nhân Thanh Mai đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sản xuất nông, lâm nghiệp trên diện tích đơn vị đã liên doanh liên kết với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Đức (trước giải thể). Các đồng chí Trương Thanh Tùng, Trần Xuân Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Chi cục Kiểm lâm; lãnh đạo UBND huyện Krông Nô; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Chủ Doanh nghiệp tư nhân Thanh Mai (nhà đầu tư).

Sau khi nghe nhà đầu tư báo cáo các vấn đề liên quan đến dự án đầu tư, các vướng mắc; ý kiến của đồng chí Trần Xuân Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ý kiến của các đại biểu tham dự họp, đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt chủ trì kết luận về cuộc họp. Xem chi tiết tại File đính kèm bên dưới.

Ngày bắt đầu 31/05/2017
Ngày kết thúc 31/07/2017
Kiểu thông báo Cuộc họp
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác