THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 đối với đơn của ông Vũ Xuân Mai
Nội dung

UBND tỉnh Đắk Nông nhận được đơn khiếu nại của ông Vũ Xuân Mai, trú tại: tổ dân phố 1, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Nội dung đơn: khiếu nại (lần hai) đối với Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 của Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư 23ha thuộc quy hoạch khu Đông - Nam thị xã Gia Nghĩa, yêu cầu giải quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm.

Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại, căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, đơn khiếu nại đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền giải quyết lần hai của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đơn khiếu nại đã được thụ lý giải quyết và UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh xác minh, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết theo Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 28/6/2017.

UBND tỉnh Đắk Nông thông báo để ông Vũ Xuân Mai được biết.

Ngày bắt đầu 03/07/2017
Ngày kết thúc 01/09/2017
Kiểu thông báo Cuộc họp
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác