THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo về việc phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 22 năm 2017 tại tỉnh Đắk Nông
Nội dung

Căn cứ Thông báo số 184-TB/TU ngày 14/01/2016 của Tỉnh ủy, về ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc đăng cai tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 22 năm 2017 (gọi tắt là Liên hoan ảnh); Ban chỉ đạo Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 22 năm 2017 tại tỉnh Đắk Nông (được thành lập theo Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh – gọi tắt là Ban chỉ đạo) phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Xem cụ thể tại Thông báo đính kèm bên dưới.

Ngày bắt đầu 10/07/2017
Ngày kết thúc 10/09/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác