THÔNG BÁO

Tiêu đề Kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp sơ kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017.
Nội dung

Ngày 05/7/2017, đồng chí Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh chủ trì cuộc họp sơ kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017. Tham dự buổi làm việc gồm có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo; đại diện Ban chủ nhiệm các Đề án thuộc Chương trình phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm mua bán người; đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ liên quan thuộc Công an tỉnh và các đồng chí cán bộ liên quan.

Xem kết luận về cuộc họp của Chủ trì cuộc họp tại Thông báo bên dưới.

Ngày bắt đầu 17/07/2017
Ngày kết thúc 17/09/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác