THÔNG BÁO

Tiêu đề Kết luận của Phó Chủ tịch Tôn Thị Ngọc Hạnh - Trưởng đoàn công tác của UBND tỉnh tại buổi làm việc với tập thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 13/7/2017
Nội dung

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 923-TB/TU ngày 05/6/2017 về việc làm việc với các Sở, ban, ngành và các huyện ủy, thị ủy, ngày 13/7/2017, UBND tỉnh tổ chức đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Tôn Thị Ngọc Hạnh làm Trưởng đoàn đến làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Tham dự đoàn công tác có đại diện Lãnh đạo: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; đại diện Công an tỉnh, Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh. Xem kết luận về cuộc họp của đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh tại Thông báo dưới đây.

Ngày bắt đầu 24/07/2017
Ngày kết thúc 24/09/2017
Kiểu thông báo Quyết định
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác