THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại cuộc họp bàn các nội dung tổ chức Lễ tưởng niệm các đồng chí cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng và bảo vệ đường hành lang chiến lược Bắc - Nam, đoạn qua tỉnh Quảng Đức (cũ)
Nội dung

Ngày 01/9/2017, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh chủ trì cuộc họp bàn các nội dung tổ chức Lễ tưởng niệm các đồng chí cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng và bảo vệ đường hành lang chiến lược Bắc - Nam, đoạn qua tỉnh Quảng Đức (cũ). Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; UBND thị xã Gia Nghĩa. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến dự án xây dựng khu di tích, công tác chuẩn bị các nội dung chương trình Lễ tưởng niệm và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ngày bắt đầu 07/09/2017
Ngày kết thúc 07/09/2017
Kiểu thông báo Kết luận cuộc họp
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác