THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến đánh giá công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn trong thời gian qua
Nội dung Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến đánh giá công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn trong thời gian qua
Ngày bắt đầu 15/05/2018
Ngày kết thúc 15/05/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác