THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018
Nội dung

Ngày 27/11/2018, Hội đồng thi nâng ngạch và xét thăng hạng năm 2018 tỉnh Đắk Nông ban hành Thông báo số 08-TB/HĐ về việc triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018. Chi tiết xem tại văn bản đính kèm

Ngày bắt đầu 28/11/2018
Ngày kết thúc 28/12/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Đơn vị khác
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác