THÔNG BÁO

Tiêu đề Danh sách cán bộ, công chức được miễn thi môn ngoại ngữ kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018
Nội dung Ngày 27/11/2018, Hội đồng thi nâng ngạch và xét thăng hạng năm 2018 tỉnh Đắk Nông ban hành Thông báo số 09-TB/HĐ về danh sách cán bộ, công chức được miễn thi môn ngoại ngữ kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018. Xem chi tiết tại văn bản đính kèm.
Ngày bắt đầu 28/11/2018
Ngày kết thúc 28/12/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Đơn vị khác
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác