THÔNG BÁO

Tiêu đề Phê duyệt kết quả thăng hạng viên chức hạng III lên hạng II năm 2018
Nội dung

Ngày 20/12/2018, Tỉnh ủy Đắk Nông ban hành Quyết định số 10967-QĐ/TU về việc phê duyệt kết quả xét thăng hạng viên chức hạng III lên hạng II năm 2018. 

Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải Quyết định tại đây. Xem tại mục văn bản đính kèm.

Ngày bắt đầu 25/12/2018
Ngày kết thúc 25/01/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Đơn vị khác
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác