THÔNG BÁO

Tiêu đề Công nhận kết qủa kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2018
Nội dung Công nhận kết qu¶ kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương năm 2018 đối với 127 thí sinh. Trong đó ngạch chuyên 113 thí sinh và ngạch Kiểm lâm viên 14 thí sinh
Ngày bắt đầu 06/03/2019
Ngày kết thúc 06/04/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác