THÔNG BÁO

Tiêu đề Điều chỉnh thông tin tuyển dụng công chức năm 2019
Nội dung Ngày 25/3/2019, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 53/TB-SNV về việc thi tuyển công chức tỉnh Đắk Nông năm 2019.
Ngày bắt đầu 19/04/2019
Ngày kết thúc 19/04/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Nội vụ
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác