THÔNG BÁO

Tiêu đề Đăng ký thi tuyển và trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên cử tuyển
Nội dung Đăng ký thi tuyển và trả bằng tốt nghiệp cho sinh viên cử tuyển
Ngày bắt đầu 19/04/2019
Ngày kết thúc 19/04/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Nội vụ
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác