THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh tại cuộc họp đánh giá công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý I/2019, phương hướng nhiệm vụ Quý II/2019.
Nội dung Ngày 02 tháng 4 năm 2019, tại Ủy ban nhân dân tỉnh đồng chí Cao Huy - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh đã chủ trì cuộc họp thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh nhằm đánh giá kết quả bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) Quý I/2019 và triển khai nhiệm vụ Quý II/2019. Thông qua cuộc họp đồng chí Cao Huy - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh kế luận cuộc họp sau:
Ngày bắt đầu 25/04/2019
Ngày kết thúc 26/05/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác