THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy tại buổi làm việc với UBND huyện Đắk Glong ngày 4/6/2019
Nội dung Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy tại buổi làm việc với UBND huyện Đắk Glong ngày 4/6/2019
Ngày bắt đầu 14/06/2019
Ngày kết thúc 28/06/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác