THÔNG BÁO

Tiêu đề Công bố thông tin bán cổ phần Công ty cổ phần Quản lý sửa chữa Đường bộ Đắk Nông
Nội dung

Mã CK

 1.  

Doanh nghiệp phát hành

Công ty Cổ phần Quản lý Sửa chữa đường bộ Đắk Nông

 

Doanh nghiệp chủ sở hữu

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông

Giới thiệu về doanh nghiệp

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

Vốn điều lệ

 1.  

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá

 1.  

Giá trị cổ phần đấu giá

 

Lần đấu giá

 1.  

Thời gian đấu giá

 1.  

Giá khởi điểm

 1.  

Lãi suất trần

 

Số mức giá

 1.  

Bước khối lượng

 1.  

Khối lượng tối thiểu

 1.  

Khối lượng tối đa

 1.  

Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua

 

Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua

 

Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua

 

KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua

 

KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua

 

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua625.274

 

 

Ngày phát hành

 1.  

Ngày đáo hạn

 

Thời hạn trái phiếu

 

Lãi suất

 

Khối lượng phát hành

 

Kiểu đấu giá trái phiếu

 

Hình thức bán

 

Tham khảo bán đấu giá tại địa chỉ: https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=e6a271c9-5808-4ced-9c9f-6f5c2e0fd383&rid=1624577136

 

Ngày bắt đầu 19/06/2019
Ngày kết thúc 19/07/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Tài chính
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác