THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo dự án Bệnh viện đa khoa Nam Tây Nguyên tại xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông của Công ty Cổ phần Long Đức đã được UBND tỉnh Đắk Nông thu hồi đất tại Quyết định 1273/QĐ-UBND ngày tháng 8 năm 2019
Nội dung

Dự án Bệnh viện đa khoa Nam Tây Nguyên tại xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông của Công ty Cổ phần Long Đức đã được UBND tỉnh Đắk Nông thu hồi đất tại Quyết định

 số 1273/QĐ-UBND ngày 6 tháng 8 năm 2019

Ngày bắt đầu 06/08/2019
Ngày kết thúc 06/08/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác