THÔNG BÁO

Tiêu đề Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
Nội dung Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
Ngày bắt đầu 17/01/2020
Ngày kết thúc 27/01/2020
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND TX Gia Nghĩa
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác