THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông
Nội dung Tuyển dụng viên chức năm 2020
Ngày bắt đầu 26/06/2020
Ngày kết thúc 03/07/2020
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Đơn vị khác
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác